Graphic facilitation

Voor verschillende bedrijven heb ik workshops begeleid waarbij ik gebruik maak van Graphic Facilitation een techniek die beeldtaal gebruikt om tijdens een meeting workshop of brainstormsessie de ideeën en verhaallijnen vast te leggen.

Graphic Facilitation is met name geschikt voor veranderingsprocessen en groepsdiscussies waarbij de verschillende verhaallijnen en redeneringen vaak even belangrijk zijn als het eindresultaat van de discussie.

Maar ook tijdens brainstormsessie geeft het real time verbeelden van een idee een extra impuls aan de gezamenlijke creativiteit die tot andere ideeën leidt dan talige brainstormvormen.

Comments are closed.