De Opstartfabriek

De Opstartfabriek is een methodiek waarmee  ondernemerspotentieel bij werkzoekenden wordt gestimuleerd, doorontwikkeld en ingezet om overnames in het (m)kb mogelijk te maken.
Dankzij deze methodiek wordt zowel werkgelegenheid  behouden die door natuurlijk verloop aan de regio onttrokken dreigt te worden, als werkzoekenden begeleidt naar werk als zelfstandig ondernemer.

Voor van De Opstartfabriek heb ik het concept ontwikkeld en vertaald in een subsidieaanvraag. Na toekenning van de Experimentsubsidie door het Ministerie van SZW  (€ 600.000) heb ik als product owner het trainings- en coachingstraject opgezet en doorontwikkeld.
Na afronding van het traject heb ik de projectverantwoording opgesteld en een nieuw businessplan ontwikkeld op basis van de projectresultaten.

Rol: Product Owner; Projectmanager; Concept Developer
Bedrijf: De Opstartfabriek| Carrièrewinkel Projecten

Jaarlijks stoppen duizenden goedlopende bedrijven wegens het ontbreken van een opvolger.
Deze bedrijven stoppen dus uitdrukkelijk niet vanwege een slechte financiële situatie of omdat er geen afzetmarkt meer is waardoor de bedrijven feitelijk geen toekomst meer hebben. Bedrijvenmakelaars hebben evenwel geen interesse in de markt van kleine zelfstandige ondernemingen vanwege de voor hun geringe overnamemarges.
Tegelijkertijd bieden gemeentes werkzoekenden slechts twee opties aan: begeleiding naar werknemerschap of  begeleiding naar het opstarten van een eigen onderneming. Starten vanuit een overname wordt in het aanbod volledig buiten beschouwing gelaten.

De methodiek van de Opstartfabriek doorbreekt deze status quo door ze te zien als een markt van latente vraag en aanbod.

Comments are closed.