Thank You! Life-changing Goods

Een prachtig uitgangspunt voor iedereen, dankbaar zijn en dat uiten, is door de oprichters van dit bedrijf als leidraad genomen...

De Opstartfabriek

De Opstartfabriek is een methodiek waarmee  ondernemerspotentieel bij werkzoekenden wordt gestimuleerd, doorontwikkeld en ingezet om overnames in het (m)kb mogelijk te maken. Dankzij deze...