Een ongemakkelijke video “Dominion”

Nog een bedrijfstak waar verandering nodig is. Maar die komt er niet zonder een noodzaak bij de consument. Daarvoor is eerst kennis en inzicht nodig, maar eerst meer bekendheid over de achterkant van de bioindustrie. Die laat Dominion zien.

Dominion (2018): Official Trailer from Aussie Farms on Vimeo.

Comments are closed.