Het “Anticipatory Organization™ Model” van Daniel Burrus

Om goed en duurzaam te kunnen innoveren zou je veranderingen moeten voorspellen.
Nou is voorspellen lastig, vooral daar waar het de toekomst betreft… maar gewoon reageren op wat er verandert, is regressief: Je laat het succes aan het toeval over. Blackberry, Dell, HP, Kodak, Sony zijn hard gecrashed doordat ze de snel toesnellende marktveranderingen niet op tijd hebben genoeg opgemerkt om hun koers nog te kunnen veranderen. Daniel Burrus heeft zich toegelegd om bedrijven te helpen de toekomst correct te voorspellen, of in ieder geval op tijd in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. En heeft daar natuurlijk een model voor bedacht en een boek over geschreven.

Comments are closed.